зигъэзагъ


зигъэзагъ(зегъазэ)

езгъ.
1. повернулся, -лась, -лось
Лъэныкъо горэмкIэ ыгупэ ыгъэзагъ
МокIэ зигъази джагъэ, мыкIэ зыкъигъази джагъэ
Ерагъэу зегъазэ
2. присоединился, -лась, -лось (к); примкнул, -а, -о
Гохьагъ
Тхьаматэм ылъэныкъо зигъэзагъ

Толковый словарь адыгейского языка. - Майкоп, издание второе, переработанное. . . 2006.